Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Major7 Music Store (hierna: “Major7”) en de klant.
1.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle andere diensten die Major7 aanbiedt.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Major7 zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen worden ingetrokken.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Major7 de bestelling van de klant heeft bevestigd of de bestelling naar de klant heeft verzonden.
2.3 Indien de klant heeft besteld via het internet, zal Major7 de bestelling bevestigen via e-mail.
2.4 Major7 behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Major7 behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.3 Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Artikel 4 – Levering en leveringstermijnen

4.1 Major7 zal zijn best doen om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden, maar kan geen uitspraken doen over de levertijd.
4.2 De klant dient zorg te dragen voor een correct en volledig afleveradres. Indien het afleveradres onjuist of onvolledig is, is Major7 niet aansprakelijk voor het niet tijdig of helemaal niet afleveren van de bestelling.
4.3 Indien de klant niet in staat is de bestelling in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, dient de klant Major7 hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
4.4 Verzendkosten tot 20 gram: €1,95, tot 50 gram: €2,95, tot 100 gram: €3,95, tot350 gram €4,95. Brievenbuspakje: €4,95. Te groot voor de brievenbus: €14,95

Artikel 5 – Retourzendingen

5.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling het product te retourneren, zonder opgave van redenen.

5.2 Alle retourzendingen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De producten moeten in de originele staat en verpakking worden teruggestuurd
  • De producten mogen niet gebruikt of beschadigd zijn
  • Retourzendingen van video, audio, DVD of software producten worden alleen geaccepteerd als de verzegeling niet is verbroken. Digitale downloads kunnen niet worden geretourneerd.

5.3 Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde producten zal Major7 het volledige aankoopbedrag terugbetalen. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

5.4 Bij beschadigde of verkeerd verzonden producten, dient de klant Major7 hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Major7 zal na ontvangst en inspectie van het beschadigde of verkeerd verzonden product het volledige aankoopbedrag, inclusief de retourzendkosten, terugbetalen.

Artikel 6 – Garantie en aansprakelijkheid

6.1 Major7 geeft een garantie van 14 dagen op alle producten. De garantie geldt alleen voor producten met een fabrieksfout en niet voor normale slijtage of beschadigingen veroorzaakt door onjuist gebruik.

6.2 Indien een product onder de garantie valt, zal Major7 het product kosteloos repareren of vervangen.

6.3 Major7 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd onderhoud van de producten.

6.4 Major7 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

7.1 Major7 behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Major7 worden gepubliceerd.

Artikel 8 – Overige bepalingen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Major7 en de klant is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen tussen Major7 en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens Major7 Music Store:

  • Noordweg 68
  • 4333 GJ Middelburg
  • Telefoonnummer: 06-42656540
    E-mailadres: info@major7.nl